Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Samorząd 2006-2010(...)

Do historii przeszły już wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Wybrani zostali także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Odbyło się to w wyborach bezpośrednich oraz za sprawą nowo wybranych rad. Jakie będą ich działania w dziedzinie ochrony środowiska w najbliższych latach? Ochrona środowiska jest m.in. podejmowaniem lub zaniechaniem działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Polega to w szczególności na racjonal(...)
»

Wybudować drogę – j(...)

Podejmujący inwestycje na co dzień spotykają się z problemami wynikającymi z braku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. O ile budowa zakładu produkcyjnego napotyka w tym momencie na zasadnicze trudności, to realizacja inwestycji liniowych, które w znakomitej części są domeną gmin lub ich jednostek, może okazać się wręcz niemożliwa. Wynika to przede wszystkim z konieczności spełnienia warunku zapisanego w art. 61 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowani(...)
»