Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Referendum – czy ma(...)

W minionym dziesięcioleciu zorganizowano w Polsce od 6 do 15 referendów zakończonych pozytywnym wynikiem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy przeprowadzenie referendum może faktycznie pozwolić na opanowanie problematyki odpadowej. Niżej przedstawiając skutki braku rozwiązań systemowych oraz zasady, według których przyszły system powinien funkcjonować, staramy się wskazać na dodatkowe efekty możliwe do uzyskania dzięki przeprowadzeniu referendum. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Mias(...)
»

Co zrobić z odpadem? Sprz(...)

Problem odpadów w Polsce cały czas pozostaje aktualny. Góry śmieci rosną w oczach. Jednym z rozwiązań jest ich sprzedaż. Jak? Przez Internet. Odpady masowo zalegają w Polsce na składowiskach. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2013 r. wytworzono ok. 11,2 mln odpadów. Niestety, większość (ponad 63%) trafiła na składowiska. Natomiast poziom recyklingu w Polsce w 2013 r. wyniósł 15,8%. Tymczasem zgodnie z wymogami nałożonymi przez Unię Euro(...)
»