Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Podstawy obliczania i pro(...)

Paweł Licznar Na wielu płaszczyznach gospodarki komunalnej w kraju widoczny jest proces przyjmowania standardów i rozwiązań wypracowanych w najbardziej rozwiniętych państwach świata, takich jak USA czy kraje Europy Zachodniej. Wymuszone jest to przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także potrzebą ochrony środowiska naturalnego¹. Polska jako kraj z blisko 40 mln mieszkańców została bardzo szybko dostrzeżona jako duży rynek zbytu dla materiałów i technologii w(...)
»

Zarząd o środowisku(...)

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP w Jaworznie (13 stycznia br.) przedstawiciele miast negatywnie zaopiniowali projekt zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, dostosowujący jej przepisy do prawa UE. Ryszard Grobelny, prezes ZMP, prezydent Poznania, zwrócił uwagę, że chociaż projektodawca zapewnia, iż proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na dochody i wydatki budżetu sektora publicznego, to jednak rodzi ona skutki finansowe dla gmin, gdyż zwiększa zatrudnienie w samorządach. Nieok(...)
»