Drogi rowerowe - co do poprawki?

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-7
  DRUKUJ

W styczniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” zostały zaprezentowane dotychczasowe zmiany w przepisach dotyczących infrastruktury rowerowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że proces nowelizacji nie został zakończony.

Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają dalsze prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735). W obu nowelizacjach pojawia się wiele zapisów mających zasadniczy wpływ na projektowanie infrastruktury rowerowej. Prawodawca powinien uwzględnić wiele uwag zgłaszanych przez ekspertów zajmujących się infrastrukturą ro [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus