Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo-komunikacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycje w mieście soli(...)

Woda na tyle czysta, by nadawała się do bezpośredniego spożycia występuje coraz rzadziej. Od wieków zgłębiane są tajniki eksploatacji i wszechstronnego wykorzystania tego życiodajnego płynu, a posiadanie wodociągu i kanalizacji stanowi wyznacznik poziomu cywilizacyjnego lokalnych społeczności. Bochnia, jako miasto górnicze, szczególnie odczuwała niedobory wody. Występowanie częstych pożarów powodowanych pracami w kopalni, dostawy wody dla żupy i po(...)
»

Druga szansa dla transpor(...)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego. Ze względu na tranzytowe położenie na skrzyżowaniu głównych europejskich korytarzy transportowych Polska ma bardzo dobre warunki do rozwoju transportu intermodalnego, stanowiącego połączenie różnych gałęzi transportu bez zmiany jednostki ładunkowej. Jest to ba(...)
»