Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo-komunikacja"

Polecane artykuły:

Program LIFE+ szansą dla (...)

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, służącym zapewnianiu środków na realizację projektów dotyczących ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań problemów dotyczących ochrony przyrody. (...)
»

Kto wie lepiej – po(...)

Listy do Redakcji We fragmencie swoich marcowych Rozważań skomentowałem w zasadzie styl, w jakim pan Jacek Rydzewski polemizował z Autorami jednego z wcześniej opublikowanych artykułów (komentarz dotyczył polemiki opublikowanej w lutowym wydaniu PK pt. „Termiczne unieszkodliwianie osadów – polemika” – przyp. red.). W numerze majowym PK mogłem z kol(...)
»