Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo-komunikacja"

Polecane artykuły:

Pochylmy się nad pewnym r(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Znana już, jakby się mogło wydawać, powszechnie Dyrektywa 2000/76/UE reguluje grupę problemów, tworzących pewną zamkniętą całość, a związanych ze spalaniem i współspalaniem odpadów. W naszym prawie przyjęto inne kryteria podziału problematyki związanej z termicznym przekształcaniem odpadów i jest ona „porozrzucana” w kilku aktach prawnych. Tak więc treści merytoryczne zapisane w Dyrektywie 2000/76/UE zostały poszatko(...)
»

Jaka alternatywa?(...)

Na początku stycznia br. Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 r., zawierający wstępną prognozę krajowego zapotrzebowania na energię na następne 20 lat oraz pakiet działań, mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz ochrony środowiska. Autorzy opracowania zakładają, iż w związku z prognozowanym wzrostem krajowego zużycia energii elektrycznej o 80-93% oraz z potrzebą dywersyfikacji nośników energii pierwotn(...)
»