Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciepło z góry(...)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domus z Leszna odda w grudniu do użytku budynek, który ogrzewany będzie z góry, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na dachu bloku zamontowane zostaną kolektory słoneczne, a w ich sąsiedztwie gazowe kotły kondesacyjne. Spółdzielnia Domus jest jedną z najmłodszych w Lesznie. Powstała piętnaście lat temu. Pięć lat później o(...)
»

LCA jako narzędzie oceny (...)

Pojęcie analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) można zdefiniować jako technikę umożliwiającą oszacowanie i ocenę potencjalnych wpływów na środowisko związanych z wyrobem w całym cyklu jego istnienia. Należy do grupy narzędzi stosowanych przy ocenach środowiskowych, takich jak analiza ryzyka (RA), środowiskowa ocena wpływu (EIA) czy analiza przepływów materiałowych (MFA). Technika ta ma wiele innych nazw, w zależności od obszaru geograficznego, (...)
»