Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odzysk fosforu ze spopiel(...)

Z uwagi na wzrastającą ilość popiołów wytwarzanych w instalacjach termicznej utylizacji osadów ściekowych, obecnie najbardziej obiecującym sposobem odzysku fosforu z materiałów wtórnych jest jego ekstrakcja ze spopielonych komunalnych osadów ściekowych.  Zgodnie z Komunikatem Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej (UE)(...)
»

Smutna konkluzja (...)

  W rozdziale 6 Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (MP nr 90, poz. 946) zadaniem powierzonym do realizacji Inspekcji Ochrony Środowiska było przeprowadzenie kontroli składowisk odpadów w zakresie prawidłowości wydania decyzji administracyjnych, przestrzegania warunków decyzji oraz dostosowania składowisk do wymagań prawnych. Kontrole rozpoczęto w maju 2008 r. i – zgodnie z wytycznymi – trwały one do końca marca 2010 r.  (...)
»