Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uniemożliwić samodzielnoś(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek No, to jesteśmy w nowym roku. Przy okazji wszystkim czytelnikom składam życzenia, by był on szczęśliwy i tak spokojny, jak to w naszej rozedrganej sytuacji jest możliwe. Nie składam życzeń spełnienia oczekiwań, gdyż mogą się one okazać na tyle sprzeczne, iż mogą się wzajemnie wykluczać. Jesienią ub.r. na wszystkie strony odtrąbiono utworzenie nowego, dwupartyjnego układu politycznego, który powstał w wyniku aktywności dwóch partii i zmarginalizowania ws(...)
»

Chemikalia – ograniczenia(...)

Procedurę udzielania zezwoleń dla substancji chemicznych utworzono w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ma ona też zagwarantować, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególnie duże obawy jest właściwie kontrolowane oraz są one zastępowane przez substancje lub technologie alternatywne. Wszyscy producenci, importerzy i dalsi użytkownicy występujący o zezwolenia samodzielnie muszą dokonać analizy dostępności r(...)
»