Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paradygmat polimerów biod(...)

W ostatnich latach produkcja i konsumpcja materiałów polimerowych w krajach uprzemysłowionych istotnie wzrosła, powiększając tym samym ilość odpadów uciążliwych dla środowiska. W ciągu minionego wieku problem zagospodarowania odpadów stał się jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska i gospodarki komunalnej we wszystkich większych skupiskach ludności. Paradygmat w nauce to, wg T. Kuna, zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy w zakresie da(...)
»

Od redaktora(...)

W ostatnim czasie odżywają gorące (nie tylko z powodu temperatury za oknem) dyskusje na temat nowelizacji zapisów na temat gospodarki odpadami, a właściwie władztwa nad nimi i wynikających z tego zagrożeń w realizacji unijnych zobowiązań. Debatowano o tym na konferencji w Łodzi (relacja w numerze), jest to też temat naszej redakcyjnej rozmowy z przedstawicielem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Argumenty padają w zasadzie od lat te same, dyskutanci też ci sami. Z punktu widzenia samorządu gminn(...)
»