Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bez zieleni ani rusz(...)

Nie wystarczy już dobra cena i świetna lokalizacja, aby klient zdecydował się na zakup nieruchomości. Deweloperzy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też coraz więcej inwestycji zostaje poszerzonych o tereny zieleni. Im jej więcej, tym drożej, ale i przyjemniej. Odrobina zieleni jest niezbędna w przypadku każdej nowej inwestycji deweloperskiej. Jej brak może spowodować, że wartość mieszkań czy też biur znacznie spadnie. Jednocześnie niemalże każdy deweloper dąży do m(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Promowanie działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Zagadnienie to stanowi również jeden z głównych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”. Głównym celem strategii jest o(...)
»