Hydrosiew jako metoda zadarniania terenów trudno dostępnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-6
  DRUKUJ

Hydrosiew jest techniką siewu rzutowego, polegającą na hydromechanicznym nanoszeniu materiału siewnego, środków użyźniających ułatwiających przyczepność i substancji biologicznie czynnych. Metodę tę stosuje się głównie do zadarniania i rekultywacji terenów trudno dostępnych, zwłaszcza skarp, nasypów kolejowych i składowisk przykopalnianych.

Karol Finn w 1953 r. opatentował pierwszy siewnik hydrauliczny. Wkrótce podobne siewniki były produkowane już przez kilku producentów. W początkowym okresie przy siewie hydraulicznym stosowano tylko wodę, nawozy, nasiona i słomę.

Jak dobrać skład mieszanki?

W hydrosiewie skład mieszanki trawnikowej dobiera się w zależności od przeznaczenia obsiewanego terenu, a dobrze wykonany hydrosiew eliminuje pylenie np. sk [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus