Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Drzewa a zagrożenie przec(...)

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak pożar czy innego rodzaju kataklizmy, usunięcie drzew i krzewów powinno być przeprowadzone natychmiast. Jedyne utrudnienie wynika z faktu, że usunięcie tego typu roślinności wymaga uzyskania zezwolenia na ogólnych zasadach, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Ochrona środowiska jest procesem, który wymaga działań o charakterze kompleksowym i interdyscyplinarnym. Konieczność ta w sposób szcze(...)
»

Kombinacja koagulantów i (...)

Zagęszczanie i odwadnianie są procesami mającymi na celu przede wszystkim zmniejszenie objętości osadów ściekowych. Są to także procesy jednostkowe, zmieniające właściwości reologiczne osadów, które rzutują na procesy przepływu, mieszania i ruchu ciepła. Uwodnienie i jego redukcja determinują możliwości przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych w procesach recyklingu organicznego oraz ich unieszkodliwiania. Osady ściekowe należą do substancji trudno oddających wod(...)
»