Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Odwrócona osmoza w moduła(...)

Inwestorzy, decydujący się na oczyszczanie odcieku ze składowiska odpadów, coraz częściej zastrzegają, że do ich budowy należy użyć urządzeń spełniających wymogi  BAT (ang. Best Available Technology). Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi odwrócona osmoza wraz z modułami ST. Właśnie w Polsce stosowanie instalacji oczyszczania odcieku z wykorzystaniem odwróconej osmozy (R/O) jest najracjonalniejszym wyborem ze względu na panujące warunki klimatyczne. I(...)
»