Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Technika nie boi się zimy(...)

Specjalizacja w branży usług komunalnych sprzyja obecności na polskim rynku sprzętu najnowszej generacji, a efekty prac w biurach projektowych światowych koncernów pojawiają się w Polsce niemal równolegle ze światową premierą. W ciągu dekady transformacji ustrojowej rynek usług komunalnych zmienił się nie do poznania. Główną tego przyczyną było odstąpienie gmin od powszechnej uprzednio praktyki utrzymywania własnych przedsiębiorstw oczyszczających, zajmujących się też zimowym utrzyman(...)
»

Nowela noweli u.c.p.g.(...)

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) weszła w życie 5 marca br. Rozwiązuje ona nie tylko pewne problemy, które podnoszono w toku dotychczasowej dyskusji nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ale także nakłada nowe zadania na gminy, a niektóre zawarte w niej regulacje nie są zbyt jednoznaczne i precyzyjne. Przygotowywanie nowelizacji rozpoczęto podczas prac senackich nad Ustaw(...)
»