Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Zostań ekspertem Polskiej(...)

Wiele firm i instytucji ma duże trudności ze znalezieniem fachowców, którzy mogliby wydać wiarygodną opinię o przedsięwzięciach gospodarczych mających wpływ na środowisko naturalne. Każda inwestycja, która ma być dofinansowana ze środków unijnych, będzie musiała uzyskać opinię specjalisty. Trwa właśnie czwarta tura przyjmowania zgłoszeń na ekspertów Polskiej Izby Ekologii. Celem stworzenia grupy ekspertów działających przy PIE była chęć ułatwienia i skrócenia drogi przedsiębiorcom oraz samor(...)
»

Nowela Prawa geologiczneg(...)

Ustawa z 11 lipca br. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (P.g.g.) oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu prawnego szereg zmian. Z uzasadnienia do projektu noweli wynika, że ma ona na celu: zapewnienie narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju, a zawarte w niej instrumentarium ma pozwolić m.in. na zwiększenie podaży gazu ziemnego i w konsekwencji bezpieczeństwa energetyczne(...)
»