Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Prawo produktowe – (...)

W niniejszym opracowaniu dokonany zostanie przegląd zmian prawnych, jakie dokonały się w zakresie prawa produktowego z punktu widzenia ochrony środowiska. Stąd interesują nas głównie produkty, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub na stan zdrowia ludzi. Przegląd obejmuje: substancje i preparaty chemiczne, wyroby zawierające azbest, substancje i produkty w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.), środki ochrony roślin,(...)
»

Pomóżmy Ziemi(...)

W czasie kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2006” do działań inspirowało hasło „Pomóżmy Ziemi”. Odbyła się ona w dniach 15-17 września i zainicjowała II edycję całorocznego Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej. Tegoroczna akcja pod względem ilości uczestników i rozmachu działań była przedsięwzięciem największym od 13 lat – wg pierwszych(...)
»