Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wysoki urzędnik od ochrony środowiska jednego z dużych miast w Polsce przepytywany był przez lokalną gazetę co mają robić mieszkańcy z zużytymi bateriami, tak by nie trafiały do śmietnika wraz z innymi odpadami. Z rozbrajającą szczerością odpowiada, że nie wie co z nimi zrobić. Nie zna też firmy, która mogła by się zajmować ich recyklingiem. Odsyła za to do innego wydziału urzędu miasta bo to oni „powinni więcej wiedzieć”. I jak tu wierzyć w optymizm Janusza Mikuły, dyrekt(...)
»

Niewykorzystany potencjał(...)

Strumień odpadów powstający w efekcie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów samochodowych jest zależny od uregulowań prawno-administracyjnych oraz podaży aut trafiających do recyklerów. Obowiązujące poziomy Obowiązki w zakresie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu określono w art. 28 i 60 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziomy te są tożsame z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2000/53/WE, tj. od 2015 r(...)
»