Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Zmiany przepisów dotycząc(...)

Użytkowanie wieczyste jest bardzo popularną formą władania gruntami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przez osoby zarówno fizyczne, jak i prawne. 9 października 2011 r. weszła w życie Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 187, poz. 1110), wprowadzając zmiany m.in. w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste. Ta nowelizacja zmieniła także niektóre re(...)
»

Ustawowo słaba, samorządo(...)

  Niewielu jest wójtów, burmistrzów, a nawet prezydentów miast, którzy w czasie kadencji wydadzą chociaż jedną decyzję o tymczasowym odebraniu zwierzęcia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Mała aktywność organizacji społecznych, świadomość problemów, które zaczynają się w momencie wydania i wykonania decyzji, inne poziomy wrażliwości organizacji, samorządowców, prokuratorów i sędziów, brak zaplecza(...)
»