Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wspomaganie procesu biolo(...)

Fosfor przyczynia się do eutrofizacji zbiorników wodnych oraz ich znacznego wtórnego zanieczyszczenia przez obumierające organizmy. Nawet niewielkie ilości tego pierwiastka mogą silnie oddziaływać na jakość wody, ponieważ kumuluje się on w środowisku. Ze względu na to duży nacisk kładzie się na zmniejszenie ładunku fosforu, odprowadzanego do wód z oczyszczonymi ściekami. O wyborze metody usuwania fosforu ze ścieków decyduje ich charakterystyka. Najważniejszym czynnikiem jest st(...)
»

Międzynarodowy handel Zie(...)

Konferencja „Międzynarodowy Handel Zielonymi Certyfikatami – Nowe Możliwości” odbyła się w Warszawie 6.12.2002 r. Była to 2. konferencją zorganizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej TRECKIN (sieci wymiany informacji i współpracy w zakresie Zielonych Certyfikatów – ZC), którego celem jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany informacji (wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń, wyników badań itp.) w zakresie rozwoju prory(...)
»