Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy najłatwiej spotkać (...)

W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową. Po hibernacji, trwającej w polskich warunkach średnio od listopada do końca lutego, płazy wybudzają się wraz z ustąpieniem przymrozków (tabela). Drugim ważnym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność – gdy pozostaje zbyt nis(...)
»

Państwo Słońca(...)

Głosując w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Polacy opowiedzieli się nie tylko za czekającym nas dobrobytem, ale głównie za nieracjonalnością działań, z jakimi mamy do czynienia na każdym kroku funkcjonowania naszego państwa. Inwencja twórcza, jaka rozpiera serca każdego rodaka, nie pozwala nam łatwo uznawać racji innych, tych z bliskiego otoczenia, gdyż obcując z nimi na co dzień uważamy, że nie jest możliwe, aby mogli się oni wykazać zdolnościami i wiedzą większymi o(...)
»