Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(Nie)wykorzystana moc bat(...)

Żywotność baterii używanych w pojazdach elektrycznych szacuje się na 8-10 lat. Po tym okresie można je wykorzystać jako magazyny energii, a w dalszej kolejności przymierzyć się do odzysku zawartych w nich surowców i ich recyklingu. Jeden ze scenariuszy, przygotowanych przez firmę badawczą Carbon Tracker, zakłada, że do 2035 r. nawet co trzeci pojazd może być już zasilany energią elektryczną, a do 2050 r. udział pojazdów elektrycznych w rynku globalnym przekroczy 60%(...)
»

Nowelizacja ustawy o OZE (...)

Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany mają, zdaniem autorów, poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprościć realizację zobowiązań przyjętych w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem branży OZE, zapisy idą w dobrym kierunku. Konieczne jest jednak podkreślenie, że jes(...)
»