Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba zaprasza(...)

Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, związanym z procesem dostosowywania tej branży do wymagań Unii Europejskiej. Unijne dyrektywy są na bieżąco implementowane do polskiego systemu prawnego kolejnymi ustawami lub nowelizacjami ustaw obecnie obowiązujących. Wiele z tych dyrektyw wymusza proekologiczną modernizację zakładów energetycznych. Dla skuteczności wdrażania nowego prawa niezbędne jest szerokie i rzetelne informowanie o obowiązkach z niego wynikających oraz wska(...)
»

Bariery i możliwości rozw(...)

Z każdej niemal strony potwierdza się głoszona od wielu już lat teza, że kogeneracja energii elektrycznej i ciepła jest najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania energii pierwotnej. Proces ten korzystny jest zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla efektywności gospodarowania zasobami energetycznymi. Bardzo ważnym aspektem stosowania gospodarki skojarzonej jest jej pozytywny wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła, to zaś bezpośrednio przekłada się na tak ważne dla od(...)
»