Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wynagrodzenia z tytułu sł(...)

W marcowym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” ukazał się artykuł Antoniego Bernata, dyrektora ZGK w Bytomiu Odrzańskim, stanowiący polemikę z poglądami wyrażonymi w tekście pod tytułem „Służebność przesyłu – zarys problematyki”. W publikacji tej, M. Nyklewicz, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, omówił wątpliwości związane z instytucją służebności przesyłu i jej stosowaniem w praktyce. Poglądy z(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Oczyszczalnia na szóstkę! Ponad 6,3 mln zł brutto pochłonie rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie (woj. wielkopolskie). Inwestycja została wsparta dofinansowaniem unijnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa). Projekt zakłada wykorzystanie części istniejących obiektów oczyszczalni, które zostaną zaadaptowane do nowych potrzeb, oraz budowę kolejnych obiektów tec(...)
»