Wszystkie artykuły w kategorii: "Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Będą pieniądze unijne(...)

Pierwsze zapisy dotyczące budowy systemu wodociągowego w Płocku sięgają już XIV w. W 1892 r. podpisano umowę pomiędzy inżynierem Selewką Chessinem a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów. Od tego momentu datuje się początek istnienia Wodociągów Płockich, które jako podmiot prawa handlowego funkcjonują od 1998 r. Mimo że woda surowa, pochodząca z dwóch źródeł: powierzchniowego (Wisła) i głębinowego, uległa na przestrzeni ostatnich lat poprawie, to wciąż wymaga dość znaczn(...)
»

Blaski i cienie odpadowej(...)

Choć minął już niemal miesiąc od przyjęcia przez Sejm nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jednak ostateczny jej kształt nie jest jeszcze znany. Mimo to w branży odpadowej trwają dyskusje, które wskazują na wady i zalety tej nowelizacji. Jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą wprowadzone do ustawy przepisy i kto będzie największym beneficjentem tych zmian?   Violetta Sartanowicz, Edward Ziemski, Przedsiębiorstwo Gospoda(...)
»