Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Jaki był miniony rok dla naszej branży? To wiemy wszyscy. Jaki będzie najbliższy? Obawiam się, że tego nie wie nikt. Wodociągowcy oczekują klarownych deklaracji związanych z nową ustawą Prawo wodne. Transparentne prawo jest branży niezbędne, bo czy wśród czytelników znajdzie się ktoś, kto, mówiąc kolokwialnie, lubi, kiedy nie wie, na czym stoi? A dalekowzroczne, mądre i przemyślane prawo jest podstawą funkcjonowania sektora wod-kan. W ciągu ostatniego roku, a wpływ na to ma również niestabiln(...)
»

Kierunki przyszłych rozwi(...)

Aktem, który powinien zawierać koncepcję polityki przestrzennej gminy, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, trudno odgórnie, ustawowo wymusić jakość takiej polityki. Dlatego też wiele zależy od podmiotów studium sporządzających (lub zmieniających). Zdeterminuje to realną ochronę ładu przestrzennego w wymiarze lokalnym. Treść studium została określona w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie (...)
»