Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»

Nowy okres programowania (...)

Zbliża się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Jakie priorytety w jego ramach wyznaczono? Jakie tematy będą dominowały w programach operacyjnych? Polska w latach 2007-2013 otrzymała rekordową pulę środków finansowych na zwiększenie poziomu konkurencyjności gospodarki oraz umocnienie pozycji na tle Europy. Sporą część z nich już rozdysponowano. W szczególności wsparcie służyło podniesieniu poziomu infrastruktury, a także zwiększeniu świadomości ekolo(...)
»