Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

W drodze do e-państwa(...)

Jakie są priorytety inwestycyjne rządu i samorządów w aspekcie cyfrowego rozwoju Polski? Czy jesteśmy dobrze przygotowani do nowej perspektywy finansowej UE w tym obszarze? Jak wprowadzić Polskę w świat cyfrowych technologii? Na te i szereg innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy osiemnastej konferencji pt. „Miasta w Internecie”, która odbyła się 11-13 czerwca br. w Gdańsku. – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lat(...)
»

Na potrzeby postępowania(...)

Czy przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji może udostępnić gminie adres nieruchomości i dane na temat ilości zużytej w określonym czasie wody na potrzeby weryfikacji informacji zawartych w tzw. deklaracjach śmieciowych? Nie, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie może przekazywać gminie takich danych. Mogłyby być one udostępnione jedynie wówczas, gdyby gmina prowadziła postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty(...)
»