Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Forum Czystej Energii POL(...)

Tegoroczne, już dwudzieste Targi Poleko odbywały się miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Ten przyspieszony z uwagi na grudniową konferencję COP14 termin oraz kapryśna pogoda nie były bez znaczenia. Targi odwiedziło mniej osób niż w ub.r. Fakt ten nie zmniejszył jednak rangi tego wydarzenia. Oficjalny temat przewodni Targów brzmiał „Technika dla klimatu Ziemi”. Było to nawiązanie do organizowanej r&oacute(...)
»

Wyznaczanie nowych przyst(...)

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem. Artykuł 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm., dalej: u.p.t.z.) stanowi, iż przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w kt(...)
»