Gospodarka cyrkulacyjna a problemy gospodarki odpadami

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-5
  DRUKUJ

W przedstawionym ostatnio planie działań UE w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej1 znajduje się opracowanie do 2017 r. ram monitorowania gospodarki cyrkulacyjnej według wspólnej metodologii i wykorzystania jednolitych wskaźników. Już teraz warto byłoby w Polsce podjąć takie prace, aby wypracowana metodyka uwzględniała uwarunkowania naszego kraju.

Jedną z najważniejszych barier rozwojowych ludzkości jest wyczerpywanie zasobów Ziemi zarówno surowcowych, jak i jej ekosystemów. Jak stwierdzono w Komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym „Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”2, „przy obecnym tempie wykorzystywania zasobów do 2050 r. będziemy łącznie potrzebować więcej niż dwóch planet do utrzymania nas, a aspiracje wielu ludzi dążących do poprawy jakości życia pozostaną niezaspoko [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus