Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Międzynarodowy handel ZSE(...)

W globalnym handlu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) powstaje wiele problemów z chwilą, gdy sprzęt ten jest eksportowany do krajów rozwijających się. Tam bardzo często, zamiast go dalej wykorzystywać, odzyskuje się z niego materiały, z których został wyprodukowany, niszcząc przy tym środowisko i zdrowie lokalnych robotników. Od pewnego czasu obserwuje się wzrost recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektronicznego na skalę międzynarodową. Od w(...)
»

Wodne warsztaty w Karpacz(...)

W jaki sposób efektywnie opracowywać lokalne strategie zarządzania zasobami wodnymi? Jak rozwiązywać istniejące problemy i zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości, wzmacniając jednocześnie atmosferę dialogu i poczucie współautorstwa koncepcji i zwiększając w ten sposób szanse jej realizacji?   Odpowiedzieć na te pytania spróbowało Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z Urzędem Miasta Karpacza,(...)
»