Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo-Komunikacja"

Polecane artykuły:

Model włoski gospodarki o(...)

W poprzednich artykułach przybliżyłem Państwu systemy gospodarki odpadami, w których znakiem odzysku jest „zielony punkt”. Miejskie odpady komunalne we Włoszech osiągnęły w 1997 roku około 26,6 mln ton, daje to średnio na jednego mieszkańca Włoch 460 kg [Fot.: Włochy zagospodarowały łącznie 35% materiałów z odpadów opak(...)
»

Wokół odpadów(...)

Więcej recyklingu Firma HP poinformowała o rozszerzeniu swojego programu recyklingu produktów poprzez przyjęcie planu, zgodnie z którym do 2007 r. na całym świecie ma zostać poddanych recyklingowi pół miliarda kilogramów urządzeń elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W 2003 r. w ramach programu Planet Partners, obejmującego odbiór i recykling produktów, HP poddał recyklingowi ponad 45 mln kg urządzeń elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych. W ramach tych(...)
»