Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spotkanie między książkam(...)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyło się regionalne spotkanie członków KIGO z samorządowcami i parlamentarzystami, które wspólnie otworzyli Stanisław Gawłowski, zastępca prezydenta Koszalina, i Tomasz Uciński, prezes Izby. - Samorządy w Polsce coraz częściej dostrzegają wagę prawidłowej gospodarki odpadami. Jednak nadal wielu burmistrzów i wójtów, dokonując trudnych codziennych wyborów, jest zmuszonych do wydatkowania środków w pierwszej kolejności na oświatę (...)
»

Jesteśmy od "zielonej rob(...)

Promowanie recyklingu organicznego, selektywnej zbiórki bioodpadów, a także zdolność adaptacji do gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym postuluje Tomasz Wojciechowski, prezes spółki GWDA w Pile oraz członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. W skali kraju kompostownia będąca regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) raczej nie jest zbyt często spotykana? Zgadza się. Spółka GWDA eks(...)
»