Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek energetyki wiatrowe(...)

Wielka Brytania, obok Hiszpanii, dysponuje najlepszymi w Europie warunkami rozwoju energetyki wiatrowej, przynajmniej jeśli chodzi o zasoby wiatru. Potencjał energetyczny terenów położonych w pobliżu linii brzegowej znacznie przewyższa wszystkie inne lokalizacje europejskie. W niektórych regionach tego wyspiarskiego kraju notuje się średnią roczną prędkość wiatru na poziomie 9-10,5 m/s. Dla porównania w Polsce za wybitnie korzystne uznaje się tereny, nad którymi wiatr pędzi z prędkością 7 m/s(...)
»

Fotografia w badaniach dr(...)

Fotografia jest techniką obecnie bardzo chętnie wykorzystywaną w badaniach, przede wszystkim z powodu dużych możliwości, jakie stwarza przy opracowywaniu danych. Pozwala ona na rejestrację obrazu w sposób szybki i precyzyjny, dlatego warto zapoznać się z nią bliżej. Fotografia jako metoda pomiarowa, po wprowadzeniu technik cyfrowych, stała się prostsza i bardziej dostępna. Zwykle pojedyncze zdjęcie ma mniejszą wartość niż całe serie fotografii obrazujących zaobserwowan(...)
»