Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Udane początki(...)

Zlokalizowany jest na działkach o łącznej powierzchni 10,77 ha. Poza tradycyjnymi formami działań takimi, jak magazynowanie i transport odpadów czy przygotowanie ich zbiórki lub przekazania do odzysku, jego działalność obejmuje kompostowanie selektywnie zebranych, biologicznie rozkładalnych śmieci. Ponadto odzyskuje się w nim wybrane odpady mineralne, w tym te obojętne jako warstwy izolacyjne składowiska oraz do budowy jego obwałowań. Mowa jest o Zakładzie Utyl(...)
»

Miliony na „zielone” proj(...)

  W grudniu ub.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch nowych programów – SOWA i GAZELA. Beneficjenci pierwszego z nich będą mieli do wykorzystania w sumie 356 mln zł na energooszczędne oświetlenie uliczne. W ramach drugiego do dyspozycji postawiono kwotę 80 mln zł na działania wspierające rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego. O(...)
»