Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Realizacja wymaganych poz(...)

  Polska, zgodnie z decyzją Rady Europy z 26 kwietnia 2004 r., zapewniającą Cyprowi, Malcie i Polsce pewne tymczasowe ustępstwa w ramach dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2004/486/WE), zyskała dwuletni okres przejściowy. Tym samym nasz kraj miał czas do 31 grudnia 2008 r. na osiągnięcie poziomu zbierania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych na poziomie 4 kg na mieszkańca. Niezrealizowanie tego obowiązku okresie jest (...)
»

O gospodarce nieruchomośc(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Kaliszu 28 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowano projekt ustaw o gospodarce nieruchomościami, o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, o systemie oświaty, o referendum lokalnym i o podatku od czynności cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócili jednak uwagę na konieczność zmiany(...)
»