Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Porządkowanie gospodarki (...)

W związku z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, różnymi formami ochrony przyrody objęto cały obszar gm. Bieliny. Ponad 62% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzys- kiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, przy czym północny fragment włączono do obszaru Łysogóry sieci Natura 2000. Lasy na wschodzie gminy należą do Ostoi Jeleniowskiej, a kompleksy leśne na południu do Lasów Cisowsko-Orłowińskich. Pozostałą część gminy obejmuje Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy wraz z otuliną(...)
»

Sto jedenaście lat dmucha(...)

Początki wodociągu kołobrzeskiego sięgają XVIII w. i – jak wynika z opracowań historycznych, będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji (MWiK) w Kołobrzegu – początkowo wodę czerpano drewnianym rurociągiem ze stawu miejskiego przy ul. Bogusława X. Następnie woda transportowana była drewnianym rurociągiem do otwartych studni, zlokalizowanych 500 metrów od miejskiego Ratusza. Pierwszą sieć wodociągową zaczęto budować w 1870 r. Prace zakończono po czternastu latach – w 1884(...)
»