Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przejrzysta i otwarta pol(...)

W dniach 13-14 października br. w Londynie odbył się międzynarodowy kongres nt. gospodarki odpadami w UE, zorganizowany przez Europejską Federację Gospodarki Odpadami (FEAD), zrzeszającą organizacje przedsiębiorców z 12 krajów członkowskich oraz 4 państw przystępujących. Tłem kongresu były analizy i prace instytucji europejskich oraz wnioski zawarte w tegorocznych dokumentach Komisji Europejskiej. Spotkanie poświęco(...)
»

Elektrownie wiatrowe – ko(...)

Od wielu lat jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Inwestycja w turbiny wiatrowe to ogromne przedsięwzięcie, stanowiące podstawę ekonomicznego sukcesu. Jednakże wieloletnia eksploatacja tych urządzeń, będąca źródłem przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej i dochodu, jest ściśle związana z nieprzerwaną pracą, wysoką dyspozycyjnością oraz niską awaryjnością maszyn. Wszystkie te cechy można osiągnąć, sprawując nad turbinam(...)
»