Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

OZE w każdej gminie (...)

Kolejna, już przedostatnia edycja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbyła się w Łodzi. Zdaniem ekspertów, woj. łódzkie ma dobre warunki do rozwoju energetyki rozproszonej z uwagi na możliwości szybkiego bilansowania energii. W region od 2007 r. obserwuje się dynamiczny wzrost liczby instalacji OZE, których moc zwiększyła się do 2012 r. o 500%. W województwie dominuje energia wiatrowa (350 MW), rozwijana w ok. 30 gminach, i źródła biomasowe (48 MW). Wizytówką regionu jest zrealizowany z (...)
»

Polskie gospodarowanie wo(...)

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód opadowych to najprostszy i zarazem skuteczny sposób likwidowania deficytu wody – jednego z największych problemów współczesnego świata. Zasady zrównoważonej gospodarki wodnej próbuje wprowadzać również Polska, która po podpisaniu dokumentu „Agendy 21” została zobligowana do szukania ekologicznych i jednocześnie ekonomicznych rozwiązań w tramach ochrony zasobów wo(...)
»