Wszystkie artykuły w kategorii: "Okiem praktyka"

Polecane artykuły:

Torby pełne problemów (...)

  Wielokrotna lub jednorazowa torba na codzienne zakupy jest dziś symbolem kilku bardzo poważnych wyzwań środowiskowych współczesnego świata. Pierwszym z nich, co zapewne nie dla każdego jest oczywiste, jest postępujące ocieplenie klimatu, wywołane w znaczącej, choć nieznanej części przez działalność cywilizacyjną. Produkcja opakowań jest obecnie jednym z najbardziej energochłonnych działów produkcji. A energia (lub raczej zmniejszenie jej produkcji i konsumpcj(...)
»

Zgazowanie osadów ściekow(...)

W obliczu coraz większego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej procesy termiczne, takie jak spalanie czy zgazowanie, nabierają szczególnego znaczenia. Procesowi zgazowania mogą być poddane osady ściekowe, co może stanowić interesujący sposób wykorzystania energii w nich zawartej. Osady ściekowe definiowane są jako złożona, organiczno-mineralna materia, wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Końcowe un(...)
»