Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Usytuowanie studni a jako(...)

Po drugiej wojnie światowej wybudowano w Polsce wiele ujęć wód podziemnych zasilanych z infiltracji brzegowej. Cechują się one różnymi rozwiązaniami w zakresie usytuowania studni w stosunku do zasilającej rzeki czy też – rzadziej – zbiornika wodnego. Na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć brzegowych i jakość czerpanej wody wpływają czynniki środowiskowe zewnętrzne i wewnętrzne1. Do czynników oddziaływania zewnętrznego można zaliczyć stany hydrolog(...)
»

Ochrona gatunkowa(...)

Ostatnią formą ochrony, którą rozpatrzymy w naszym cyklu, jest prawna ochrona gatunkowa. To bardzo stara forma ochrony, wdrażana od setek lat. Różne gatunki roślin i zwierząt chroniono ze względu na ich rzadkość i cenność. Polska była jednym z pierwszych na świecie państw, w którym stosowano ochronę gatunkową – i to dosyć często. Przykładowo, Bolesław Chrobry objął ochroną bobry, Władysław Jagiełło – cisy i tury, a Zygmunt August – łabędzie nie(...)
»