Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Zawód: urbanista(...)

Rząd przedstawił projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Trzy lata po „deregulacji” powraca więc sprawa certyfikowania kwalifikacji urbanistów, tym razem w formule nie samorządu zawodowego, lecz uprawnień państwowych. Jakie umiejętności ma potwierdzać urzędowy egzamin, kim jest urbanista w dzisiejszych czasach oraz kogo i w jakim zakresie należałoby objąć regulacjami? Artykuł 129 projektu określa, że „wykonywanie zawodu urb(...)
»

Że tak powiem(...)

Wybory samorządowe mamy już za sobą. Jakoś to przeżyliśmy. Geografia powyborcza nie jest jeszcze dokładnie znana, choć zapewne niedługo będzie można się zastanawiać ilu burmistrzów, ilu radnych, jakie są wpływy poszczególnych ugrupowań partyjnych i w jakich regionach kraju. Każda partia wyciągnie optymi-styczne wnioski i ogłosi - zdumionemu czasem światu - swoje takie, czy inne zwycięstwo. Obserwując kampanię i przebieg wyborów doszedłem do wniosku, że ugrupowania biorące w niej udział możn(...)
»