Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarobić na osadach(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce osadem ściekowym Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się w Polsce proces intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową. Efektem tego jest znaczna poprawa w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków. W czasie projektowania i budowy wielu ówczesnych oczyszczalni ścieków pominięto jednak problematykę zagospodarowania osadów ściekowych. W niektórych projektach oczyszczalni ścieków w rozdziale gos(...)
»

Straż czy drogówka? – oto(...)

 Pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznej drogi do szkoły i zachowań w kontakcie z agresywnym psem czy propagowanie postaw proekologicznych – m.in. tego typu działania prowadziły straże miejskie, skontrolowane przez NIK. Czy jednak tego typu aktywność zasługuje na wystawienie im pozytywnej oceny w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych? Kontrole objęły w sumie 24 jednostki, po trzy z ośmiu województw. Były to straże(...)
»