Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Dziękuję w imieniu zespołu redakcyjnego za wszystkie miłe słowa, które napłynęły do nas w związku z jubileuszem dziesięciolecia PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO. Powoli też nadchodzą do redakcji ankiety czytelnicze. Miło nam, że znajdujecie czas by się nad nimi pochylić a następnie wysłać. Kto jeszcze tego nie zrobił ma na to jeszcze trochę czasu, do wydania obecnego oraz majowego także załączamy ankiety. Tym razem w PRZEGLĄDZIE dużo o Zabrzu, bo miasto to, wraz z tamtejszym MPGK, jest gospodarzem kol(...)
»

Sanitacja zagród wiejskic(...)

Od redaktora Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest podstawą rozwoju oraz przemian strukturalnych w rolnictwie. Znalazło to m.in. odzwierciedlenie w opracowanej przez rząd RP "Strategii dla Polski" oraz w pracach Ministerstwa Rolnictwa przedstawionych w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 21 kwietnia 1998 r. pt. "Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich". W dokumentach tych wskazuje się, że wieś powinna przejmować nowe funkcje, optymaln(...)
»