Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W prawie lepsza ewolucja(...)

Zgodnie z zapowiedzią na początku stycznia 2004 r. do konsultacji skierowany został, opracowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne w części dotyczącej pełnego dostosowania do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej 2001/77/WE w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Konsultacjami objęto towarzystwa, organizacje i instytucje sektora ener(...)
»

Warto przeczytać (...)

Warto przeczytać   „Kierunki zmian terenów zieleni w miastach”, pod red. M. Kosmali, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń Monografia powstała na bazie najlepszych materiałów nadesłanych na X konferencję toruńską z cyklu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, organizowaną przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. W skład monografii wchodzi pięć części: „Ro(...)
»