Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłacalna jakość(...)

Z doktorem Leszkiem Wysockim z Zakładu Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej rozmawia Karolina Rułka. Jest Pan ekspertem w projektowaniu sieci kanalizacyjnych, autorem licznych publikacji, doskonale znającym specyfikę inwestycji w Polsce i na świecie. Czy mógłby się Pan pokusić o ocenę stanu kanalizacji w Polsce? W ostatnich latach stan kanalizacji (rozumianej jako sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków) uległ ogromnej poprawi(...)
»

Minął ledwie rok i znowu (...)

Brak właściwej kontroli, zbyt wiele planowanych zmian w prawie oraz obawy o przyszłość RIPOK-ów w kontekście większej roli spalarni w systemie gospodarki odpadami to główne tematy, które zdominowały ekspercką debatę „Przeglądu Komunalnego”. Ostatnie miesiące przyniosły zapowiedzi kolejnych zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami. Wkrótce czeka nas nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, minister środowiska przy(...)
»