Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan środowiska w wojewód(...)

Od wielu lat obserwuje się w Województwie Zachodniopomorskim poprawę stanu środowiska. Wyniki badań monitoringowych potwierdzają tę tendencję. Jest to efekt coraz bardziej racjonalnego korzystania ze środowiska oraz działań naprawczych realizowanych przez użytkowników środowiska i samorządy. Realizowane są liczne inwestycje dofinansowywane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze gminne i powiatowe. Coraz lepsza jest dostępność śro(...)
»

Specyficzne wymagania Dyr(...)

Rodzaj aktu za pomocą, którego są normowane dane zagadnienia w Unii Europejskiej, ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania i adresatów, których wiąże. I tak: rozporządzenia są aktami o charakterze ogólnym i normatywnym. Przyjmowane są w tych dziedzinach integracji, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i obowiązują w całości i bezpośrednio na obszarze całej UE. Mają pierwszeństwo (...)
»