Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niezrozumiałe propozycje (...)

Miesiąc temu wspominałem na łamach Forum w „Czystej Energii” o projekcie rozporządzenia z 8 grudnia ub.r. w sprawie zmian zwolnień w podatku akcyzowym dla biokomponentów i biopaliw ciekłych. Zmiany te oznaczałyby dla branży całkowity brak ekonomicznego uzasadnienia dla mieszania biokomponentów z olejem napędowym i produkcji biopaliw. Projekt, pomimo wielu protestów organizacji branżowych i uwag ze strony innych resortów m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został ostatecznie p(...)
»