Kształtowanie stawek opłat w orzecznictwie sądów administracyjnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-3
  DRUKUJ

Wielokrotnie nowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach coraz częściej stają się przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, które oceniają zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez rady gmin lub zgromadzenia związków międzygminnych. Dotyczy to m.in. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: u.c.p.g.) stanowiła swoiste novum w polskim systemie prawa samorządowego. Organy gmin i wspomagający je pracownicy samorządowi zostali skonfrontowani z całkowicie nowymi przepisami, które nie miały swojego bezpośredniego odpowiednika w żadnej innej ustawie. Tworząc zręby gminnych systemów gospodarki odpadami kom [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus