Innowacje w kompostowniku

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-3
  DRUKUJ

Kompostowanie bioodpadów jest jednym z lepszych sposobów ich zagospodarowania. Należy tylko zadbać o stworzenie dobrych warunków do realizacji tego procesu. Pomocne mogą tu być nowoczesne rozwiązania, które mogą usprawnić cały system.

Według europejskich danych, bioodpady stanowią średnio 30-40% odpadów komunalnych. W Polsce ten odsetek oscyluje w górnej granicy, jest też wyższy w dużych miastach (w 1995 r. ok. 150 kg na mieszkańca), mniejszy o ok. 1/3 na wsi. Zmiany w prawie w zakresie odpadów spowodowały w większości przypadków wzrost cen za wywóz śmieci, więc tym bardziej zasadne wydaje się ograniczenie ilości deponowanych odpadów organicznych. Dodatkowo do 2020 r. Polska musi zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tak aby nie przekraczała ona [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus