Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"


 1. Kompostowanie w warunkach domowych Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk


 2. Sposób na odpady biodegradowalne Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk

   Anna Ekner-Grzyb


 3. Jakość w domowych warunkach Czytaj

   Hanna Marliere

   Magdalena Palacz


 4. Innowacje w kompostowniku Czytaj

   Karol Sęk

   Sylwia Lipiecka-Sęk


Polecane artykuły:

Polska Izba Ekologii w Po(...)

20 listopada 2001 r. Rada Polskiej Izby Ekologii, na wniosek grupy inicjatywnej przedsiębiorstw-członków z terenu Poznania i Wielkopolski pojęła decyzję o powołaniu Regionalnego Poznańskiego Oddziału oraz zatwierdziła jego „Regulamin działania”. Zgodnie z nim organem opiniodawczo-doradczym Oddziału jest Rada Dyrektorów, składająca się z przedstawicieli wszystkich firm tworzących Oddział PIE. 14 grudnia ub.r. odbyło się posiedzenie 12-osobowej Rady Dyrektorów, na którym jednogłoś(...)
»

Zachodniopomorskie pożegn(...)

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe zaprosiło swoich członków i partnerów na ostatnią w roku konferencję, zorganizowaną w dniach 10-12 grudnia 2015 r. w szczecińskim hotelu Radisson Blu. Rozpoczynając spotkanie, prezes Stowarzyszenia, Ryszard Wójcik, podsumował rok pracy Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego i zwrócił uwagę na najważniejsze dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej wydarzenia roku. Prezes podkreślił potrzebę wzajemnej współpracy, wspó(...)
»