Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"


 1. Kompostowanie w warunkach domowych Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk


 2. Sposób na odpady biodegradowalne Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk

   Anna Ekner-Grzyb


 3. Jakość w domowych warunkach Czytaj

   Hanna Marliere

   Magdalena Palacz


 4. Innowacje w kompostowniku Czytaj

   Karol Sęk

   Sylwia Lipiecka-Sęk


Polecane artykuły:

Jak uchronić się przed co(...)

Powszechnym zjawiskiem występującym w sieciach kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jest cofanie się wód. Podtopienia wskutek niezabezpieczenia wylotów kanałów burzowych obserwujemy m.in. we wczesnych miesiącach wiosennych, a związane jest to z podnoszeniem się poziomów rzek. Cofanie się wody może nastąpić również w wyniku spiętrzania się wody w efekcie długotrwałego działania silnych wiatrów, wtłaczających wodę w górę cieku, w wyniku sztormu, zatoru lodowego lub(...)
»

Warunki dla stworzenia sy(...)

Zasadnicze zadanie gospodarki wodnej w miastach polega na utrzymaniu bilansu wodnego pomimo stale wzrastającego zapotrzebowania na powierzchnie mieszkaniowe, handlowe i przemysłowe. Przekształcanie niezagospodarowanej powierzchni na tereny do celów mieszkaniowych lub komunikacyjnych prowadzi do stale wzrastającego odpływu wód deszczowych z utwardzonych powierzchni. W przeszłości przy wyborze systemu odwadniającego kierowano się zasadą możliwie szybkiego i nieograniczonego odprowa(...)
»