Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"


 1. Kompostowanie w warunkach domowych Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk


 2. Sposób na odpady biodegradowalne Czytaj

   Sylwia Lipiecka-Sęk

   Anna Ekner-Grzyb


 3. Jakość w domowych warunkach Czytaj

   Hanna Marliere

   Magdalena Palacz


 4. Innowacje w kompostowniku Czytaj

   Karol Sęk

   Sylwia Lipiecka-Sęk


Polecane artykuły:

Innowacje procesowe w bio(...)

Na terenie Republiki Federalnej Niemiec w 2011 r. uruchomiono 1 100 biogazowni. Pod koniec roku łącznie działało ich aż 7 100, wytwarzając 2 780 MW energii elektrycznej. Roczna produkcja energii elektrycznej w tych biogazowniach wynosiła 18 tys. GWh, co pozwoliło na zasilenie ponad 5 milionów gospodarstw domowych, tj. 13% ich globalnej ilości w Niemczech1. W wybranych krajach Europy w 2010 r. produkcję energii elektrycznej i prognozę na 2020 (...)
»

Najpierw strategia, potem(...)

Tworzenie smart city to proces tworzenia szczęśliwej społeczności, który nigdy nie powinien się zakończyć. Jednak aby zbudować miasto, z którego mieszkańcy będą zadowoleni, potrzebna jest strategia, która pozwoli wskazać właściwy kierunek działań i ich oczekiwany rezultat. Kamery, czujniki, sygnalizatory, inteligentne systemy monitorujące ruch na ulicach czy sterujące oświetleniem wrastają coraz bardziej w krajobraz polskich miast. Jednak po początkowym zachłyśnięci(...)
»