Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe stacje pomiarowe(...)

Pod koniec listopada 2004 r. na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęły pracę cztery nowe stacje automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Mogły one zostać oddane do użytku dzięki dotacji z funduszy unijnych, celowej rezerwy budżetu państwa i środków WFOŚiGW. Województwo wielkopolskie jako jedno z ośmiu województw południowej i zachodniej Polski uczestniczyło w projekcie Phare 2001. Zanim jednak zrodził się projekt Polska na mocy znowelizowanego Prawa ochrony środowiska miała (...)
»

Przygotowanie surowca dla(...)

Wybór modelu selektywnej zbiórki odpadów powinien być poprzedzony rozpoznaniem rynku odzysku i recyklingu. Można ustalić, że selektywnie będą zbierane np. umyte pojemniki po jogurtach albo że w jednym wspólnym pojemniku należy gromadzić szkło, papier i plastik. Czy jednak ktoś zainteresuje się surowcami pozyskanymi w ten sposób? Jaką cenę za nie zaoferuje? Niestety, bardzo często gminy ustalają zasady selektywnej zbiórki bez podstawowej wiedzy na temat procesu (...)
»