Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lotniska regionalne(...)

Europa regionów staje się rzeczywistością w naszej części kontynentu. Pomimo politycznych, administracyjnych i finansowych problemów naszego kraju dokonuje się skok jakościowy, który bardziej doceniają odwiedzający Polskę turyści niż my sami. Jednym z kluczowych elementów „nowego krajobrazu regionalnego” jest infrastruktura transportowa. Prawie 15,3 mld euro dotacji unijnych będzie do wykorzystania w latach 2007-2013 na budowę dróg i torów kolejowych oraz rozbudowę is(...)
»

Czy OZE tylko dla spalarn(...)

  Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach jest czynnikiem limitującym możliwość składowania odpadów. Jak zapisano w ustawie o odpadach (art. 16a pkt 4) „do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania.   Z zapisów tych wynika, iż do końca tego r(...)
»