Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa „śmieciowa” do zmi(...)

Podczas posiedzenia w Koszalinie, które odbyło się 24 stycznia br., członkowie Zarządu podjęli stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w ustawach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. W stanowisku dotyczącym ustawy „śmieciowej” wyrażono m.in. przekonanie, że ustawy szczegółowe, określające ramy wykonywania zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a zwłaszcza wprowadzające ewentualne zmiany w regulacjach, powinny gminom pomagać, a nie utru(...)
»

Konsekwencje niezagospoda(...)

Luki i niedomówienia w polskich regulacjach prawnych sprzyjają lekceważeniu problemów zagospodarowania wód opadowych. W skrajnych przypadkach występuje tu wręcz zaniechanie. Widać to nawet na obszarach funkcjonujących praktycznie w warunkach zbliżonych do polderów. Problem zagospodarowania (niekoniecznie kanalizowania) wód opadowych jest znany od dawna. Jego zorganizowane formy, często reprezentujące zaskakujący poziom techniczny, (...)
»