Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Edukacja na topie(...)

Uczelnie wychodzą naprzeciw modzie na dokształcanie zawodowe – obecnie możemy wybierać w mnogości kierunków i to zarówno prowadzonych w formie zaocznej, jak i wieczorowej czy podyplomowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych czytelników, już po raz drugi w „Przeglądzie Komunalnym” prezentujemy opracowanie, którego zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji o wyborze studiów. W tym roku rozszerzyliśmy jego formułę. Przedstawiamy bowiem nie tylko studia podyplomowe, lecz również (...)
»

Lasy ochronne – ich(...)

Krzysztof Kasprzak Realizując cele hodowli i użytkowania lasu, przyjmuje się zasadę, że każdy las w każdym miejscu i czasie pełni jednocześnie w sposób naturalny różne funkcje. Niektóre z tych funkcji, uznane za szczególnie ważne dla człowieka w określonym miejscu i czasie, mogą być wzmagane metodami gospodarki leśnej, na ogół jednak kosztem ograniczania innych funkcji naturalnych. Dotychczasowe rozpoznanie naturalnych funkcji lasu pozwala wyróżnić trzy ich grupy: biotyc(...)
»