Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samorządowcy w Szwecji(...)

Najlepiej uczyć się na doświadczeniach innych. Aby przekonać samorządowców do takiej filozofii Związek Powiatów Polskich i Ambasada Szwedzka zorganizowały w drugiej połowie maja br. wyjazd studyjny do wybranych obiektów bioenergetycznych w Szwecji. Program obejmował również zwiedzenie odbywających się w tym czasie targów World Bioenergy w Jönköping oraz udział w towarzyszącej im kon(...)
»

Pożyczki i dotacje na odz(...)

Z początkiem tego roku weszła w życie Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z opłat wynikających z tej ustawy przeznaczone zostały na preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub dotacje wspierające odzysk i recykling, a także na edukację ekologiczną. (...)
»