Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Trudna sytuacja w złomie(...)

Prognozy z pierwszego półrocza 2015 r. dotyczące złej sytuacji na rynku surowców, niestety, sprawdziły się, a rzeczywistość nawet przerosła oczekiwania firm działających w biznesie złomowym. W drugiej połowie ub.r. nastąpiło totalne załamanie rynku i rozpoczął się dramatyczny oraz systematyczny spadek cen złomu stalowego, które w czasie jednego kontraktu traciły na wartości od 200 do 350 zł/t. To był trudny moment dla firm złomowych oraz cz(...)
»

Członkowie Rady Programow(...)

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak – przewodniczący Rady Programowej, kierownik Katedry Geografii Turyzmu Akademi Wychowania Fizycznego w Poznaniu, specjalności: m.in. biologiczna ochrona powierzchni Ziemi, hydrobiologia oraz ochrona środowiska. (...)
»