Przegląd prawa

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-2
  DRUKUJ

Prosto z wokandy

Zakres kompetencji prawodawczych organów związku międzygminnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1460/14, CBOSA.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgromadzenie związku międzygminnego może uchylać uchwały gmin członkowskich podjęte w zakresie zadań przekazanych na rzecz związku.

W ocenie Sądu, zgromadzenie związku międzygminnego posiada z mocy art. 3 ust. 2a Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kompetencję do uchwalania aktów prawa miejscowego ze skutkiem ex nunc (na przyszłość). Ma też prawo – w celu prawidłowego wykonania tego obowiązku – uchylenia z takim samym skutkiem aktów regulujących tożsamą materię, które z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus