Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-2
  DRUKUJ

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku marszałka województwa S. z września 2015 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy marszałkiem województwa a starostą, przez wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów postanowił wskazać marszałka województwa S. jako organ właściwy w sprawie.

Rozstrzygnięty został w ten sposób spór o właściwość, który dotyczył sprawy jednostkowej, ale nie nietypowej. Podobne wątpliwości pojawiały się również w innych województwach.

Instalacje w planie a „instalacje planowane”

Właściwość organów w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami określają przepisy zawarte w art. 41 Ustawy z 1 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus