Połączenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-2
  DRUKUJ

Mając na względzie taką – wcale nie hipotetyczną – możliwość, warto poniżej pochylić się nad syntetycznym określeniem skutków przedmiotowej korekty. Na użytek niniejszego opracowania przyjęte zostanie założenie, iż będziemy mieć do czynienia z sytuacją swoistego połączenia/scalenia dwóch regionów, w których de lege lata uplasowano tylko po jednej instalacji legitymującej się statusem regionalnej. Tym samym w rezultacie dokonanych zmian otrzymamy „nowy”, powiększony region, na terenie którego funkcjonują dwa „pełnokrwiste” RIPOK-i.

Scalanie a strumień odpadów

Przystępując do prezentacji potencjalnych skutków takiej zmiany, wyjść trzeba od dość oczywistej konstatacji, iż w przypadku, gdy zgodnie z uchwałą sejmiku województwa w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami określony RIPOK jest j [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus