Obciążenia dla JST

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-2
  DRUKUJ

Zarząd Związku podczas posiedzenia w Gliwicach 11 grudnia 2015 r. negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy o ochronie praw lokatorów (druk sejmowy nr 74) bezterminowe wydłużenie obowiązku dostarczania przez gminę lokali zastępczych i pokrywania kosztów przeprowadzki najemcom budynków stanowiących własność osób fizycznych w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki takich nieruchomości.

Wydłużenie tego przepisu godzi w samych mieszkańców. Doprowadza bowiem często do umyślnego zaniedbywania stanu nieruchomości. A przedłużenie obowiązywania regulacji spowoduje wymierne skutki finansowe dla JST bez ich oszacowania oraz wskazania źródeł finansowania tego zadania.

Rzetelne szacunki

Z kolei w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk s [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus