Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Cel ekologiczny a wykorzy(...)

Kryterium „celu ekologicznego” stosunkowo najczęściej jest używane w wewnętrznych aktach prawnych i dokumentach związanych z korzystaniem ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. umowy pożyczki z funduszu na finansowanie określonych celów, nazywanych „celami ekologicznymi”) czy też w dokumentach określających zasady dysponowania innymi środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska. W konsekwencji wiąże się więc czasem z wątpliwościam(...)
»

Decyzje środowiskowe a pl(...)

Ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych czynników uwzględnianych w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie kwestie związane z zarządzaniem przestrzenią oraz ochroną środowiska bardzo mocno się ze sobą łączą. Współzależność pomiędzy treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może powodować (i w praktyce tak jest) liczne problemy prawne i proceduralne. Ocena oddzia(...)
»