Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Rolnictwo w miejscowym pl(...)

Rozwój społeczno-gospodarczy państw, regionów czy też mniejszych jednostek terytorialnych najczęściej utożsamiany jest ze wzrostem skali i jakości świadczonych na danym obszarze usług lub odnosi się do działalności przemysłowej, w której zastosowanie mają nowoczesne technologie produkcji, niestwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego ani zdrowia mieszkańców. Znajduje to następnie przełożenie na szereg czynności podejmowanych przez organy administracji samorządowej, w tym d(...)
»

Wody Polskie – nowa organ(...)

W połowie stycznia, zaledwie tydzień po tym, gdy sektor wodny przeszedł do kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, minister Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poprzednio pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ. O procesie organizacji i o tym, czy nowy resort będzie mieć wpływ na priorytety Wód Polskich, z prezesem Przemysławem Dacą rozmawia Kal(...)
»