Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Światowe trendy i wyzwani(...)

Poziom recyklingu makulatury osiągany w UE to średnio 83%, z kolei jej odzysk wynosi 91%. Z całą pewnością jest ona jednym z najczęściej powtórnie zagospodarowywanych surowców. Na świecie produkuje się ponad 390 mln ton wyrobów celulozowych wykorzystywanych do celów poligraficznych, higienicznych, opakowaniowych itp. Produkcja w Polsce stanowi niecały 1% tej masy. Z makulatury powstają nie tylko gazety, książki, wyroby higieniczne, papier do drukarki, ale też rozmai(...)
»

Sympozjum Papierników Pol(...)

Kluczowe zagadnienia dla systemu selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury w świetle nowych unormowań prawnych zostały przedstawione na Targach Poleko podczas dwudniowego sympozjum (25-26 listopada br.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP). Podczas spotkania omówiono przewidywane kierunki zmian w dyrektywie w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC) i wskazano problemy systemu odzysku i recyklingu w Polsce na przykład(...)
»