Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozostałości z sortowania(...)

Prawidłowe wyodrębnienie pozostałości z sortowania i procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ograniczeń wprowadzonych przez przepisy Ustawy z 2012 r. o odpadach. Warto przypomnieć, że art. 20 ust. 7 tej ustawy zakazuje przetwarzania odpadów poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Uwzględniając postanowienia art. 20 ust. 8, oznacza to w praktyce zakaz prz(...)
»

Czytelnicy, pomożecie?!(...)

W raporcie pod ambitnym tytułem: „Problemy ochrony środowiska naturalnego w Polsce u progu XXI wieku”, opracowanym przez Polski Klub Ekologiczny, można znaleźć taki oto passus - Polska ma do rozwiązania wiele swoich własnych problemów związanych z ochroną środowiska. [...] Musi przestawić gospodarkę materiało- i energochłonną na energooszczędną i ograniczającą zużycie surowców. Gdzie szukać wzorców i przykładów do naśladowania w realizacji takich założeń? Z tego p(...)
»