Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sytuacja rynku złomu w Po(...)

W Polsce widoczna jest nasilająca się konsolidacja firm. Duże i prężne przedsiębiorstwa, stawiając na rozwój, wykupują mniejsze firmy, które nie są w stanie wytrzymać nacisku silnej konkurencji, a sami zwiększają swój potencjał i udział w rynku. Wejście na polski rynek firm z obcym kapitałem zmusza rodzime spółki do wzmocnienia własnej pozycji oraz podejmowania dalekosiężnych, przyszłościowych przedsięwzięć. Drugą niepokojącą tendencją na rynku złomu jest pogłębiający się deficyt tego su(...)
»

Pięć kroków do polskiej e(...)

Rewolucja pod sztandarem elektromo­bilności powoli dociera do Polski. Rozwój transportu elektrycznego wymaga skoordynowania wielu aspektów – od polityki, przez system ładowania aut, aż po wytwarzanie i dystrybucję energii. Korzyści wynikające z pogodzenia wskazanych czynników pozytywnie wpłyną na klimat wskutek zmniejsze­nia poziomu zanieczyszczeń i hałasu, co przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia ludzi w miastach. Istotną zaletą będzie też ograniczenie (...)
»