Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów - Inwestycj(...)

Olsztyński system Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Olsztyna 11 lipca br. podpisał umowę z wykonawcą na realizację dwóch kontraktów – projektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) oraz drogi dojazdowej. Zakład, do którego będą trafiać odpady z 37 gmin środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 520 tys. mieszkańców), stanowi główny element projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unie(...)
»

Odbieranie odpadów bez pr(...)

Z możliwością powierzania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi spółkom z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem regulacji w zakresie zamówień publicznych, wiążą się liczne kontrowersje. W Sejmie znajduje się już projekt poselski nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taka możliwość wynika z prawa wspólnotowego, przy zachowaniu pew(...)
»