Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Ustalanie ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków W budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym parter został wydzielony na lokale usługowe. W jednym z lokali ma powstać restauracja, która posiada niezależne opomiarowanie wody dla punktów socjalnych (toalety, pomieszczenia dla pracowników) i kuchni. Ścieki ze wspomnianego lokalu przez dwa piony kanalizacyjne odprowadzane są jednym przyłączem do kanalizacji sanitarnej. Pionem kanalizacyjnym, k(...)
»

Jeszcze w zielone gramy…(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości, dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi. Minister środowiska, wydając owe rozporządzenie, nie uwzględnił zgłaszanych przez samorządowców postulatów, dotyczących m.in. braku spójności przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zbierania i zagospodarowania niektórych(...)
»