Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawowo słaba, samorządo(...)

  Niewielu jest wójtów, burmistrzów, a nawet prezydentów miast, którzy w czasie kadencji wydadzą chociaż jedną decyzję o tymczasowym odebraniu zwierzęcia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Mała aktywność organizacji społecznych, świadomość problemów, które zaczynają się w momencie wydania i wykonania decyzji, inne poziomy wrażliwości organizacji, samorządowców, prokuratorów i sędziów, brak zaplecza(...)
»

Biomasa i pelety – rozwój(...)

Z tej wartości ok. 10 mln ton zużyto na wytworzenie energii elektrycznej, a 19 mln ton na produkcję ciepła. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 r. oraz Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, udział biomasy będzie systematycznie wzrastał, by osiągnąć w 2020 r. 35 mln ton. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli  1. Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE przypadające na biomasę stałą  (PEP-2030 i KPD-20(...)
»