Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Obróbka osadów ściekowych(...)

Norwegia, jako kraj przodujący w Europie w dziedzinie ochrony środowiska zawsze wcześnie alarmowała o istniejących zagrożeniach. Świadomość potrzeby oczyszczania ścieków oraz podjęcie związanych z tym działań przypada w Norwegii na lata siedemdziesiąte. To właśnie wówczas została wybudowana większość oczyszczalni ścieków. Niestety wraz ze wzrostem liczby oczyszczalni wzrosła również ilość produkowanych osadów. Dlatego w tamtym okresie pojawi(...)
»

Koniński sposób na odpady(...)

Agnieszka Dąbrowska W 1999 r. Rada Miasta Konina podjęła decyzję o wydzieleniu z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Według założeń miał on pełnić opiekę i kontrolę nad składowiskiem odpadów, prowadzić selektywną zbiórkę oraz zwozić odpady z terenu miasta. Zakład zajmuje powierzchnię 22 ha, z czego pod(...)
»