Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo energetycz(...)

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie jednym z głównych zadań państwa. Sytuuje się ono w grupie tzw. bezpieczeństw twardych i wymaga ze strony odpowiednich organów nowego podejścia – zarówno w sferze doktrynalnej (filozofia zrównoważonej polityki energetycznej), jak i organizacyjnej. Zagadnienia bezpieczeństwa, w tym energetycznego, są ulubionym tematem polityków i stanowią często argument r&o(...)
»

W stronę kolejnej reformy(...)

Przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2016 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) zawiera szereg zapowiedzi kolejnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Pomijając bliżej nieokreślone pod względem legislacyjnym zapowiedzi zmian przepisów dotyczących instalacji MBP (weryfikacja istniejących i planowanych instalacji MBP „w celu stopniowego przekształcenia tych instalacji w sortownie doczyszczające odpady selektywnie zebrane oraz(...)
»