Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"


  1. Gabaryty z 500+ trafiają do RIPOK-ów? Czytaj

     Katarzyna Błachowicz

     Barbara Krawczyk

     Piotr Talaga


Polecane artykuły:

Programowe pułapki(...)

Wykonywanie programów ochrony środowiska niesie ze sobą niespodzianki. Otóż prawidłowa analiza istniejącego stanu, który będzie wszak podstawą do opracowania zamierzeń, wytycznych itp., wymaga (co jest dla mnie oczywiste) zapoznania się z wydawanymi decyzjami urzędniczymi. Są one przecież elementarnym warunkiem funkcjonowania większości budowli w inżynierii środowiskowej. Szczególnym przypadkiem są pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi. Winny one być zgodne z rozporzą(...)
»

Stacje demontażu wypełnia(...)

Na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, które odbyło się 8 grudnia 2006 r. w Warszawie, przyjechało 130 osób, m.in. przedstawiciele stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. Prezes Stowarzyszenia, Adam Małyszko, nie krył zdziwienia z tak sporej frekwencji. Jednocześnie jednak potwierdziła ona, iż kwestia rozliczenia stacji demontażu ze swojej działalności jest problematyczna i że właściciele tych stacji mają obawy przed składaniem sprawozdań za 20(...)
»