Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Plany transportowe - obow(...)

Jak zaplanować transport zbiorowy? Jak ukształtować ofertę przewozową? Jakie determinanty wziąć pod uwagę przy planowaniu sieci komunikacyjnej na danym obszarze? Likwidować czy rozwijać dane połączenie? Z tymi i z wieloma innymi pytaniami z zakresu planowania transportu zbiorowego borykają się od lat poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. W sukurs idzie im krajowy ustawodawca, uchwalając 10 grudnia 2010 r. ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która w(...)
»

Od redaktora(...)

Historia stosowania betonu w systemach wodociągowych sięga czasów starożytnych, a jednak wciąż stanowi on produkt, który należy do grupy najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych. Na rynku wyrobów używanych w kanalizacji dostępne są zarówno żeliwo, kamionka, tworzywa sztuczne, jak i elementy betonowe. Marcowy numer „Wodociągów-Kanalizacji” poświęcamy tym ostatnim zagadnieniom. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z (...)
»