Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Liderzy GOZ-u(...)

W ramach corocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos ogłoszono zwycięzców w konkursie „Circulars”. Inicjatywa wspierana zarówno przez WEF, jak i przez Forum of Young Global Leaders we współpracy z Accenture wyróżnia osoby i organizacje, które wniosły istotny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W sześciu kategoriach wyróżniono następujące firmy: IKEA (za pracę z okrągłym modelem we wszystkich aspektach działalności firmy), Apto Solutions (za świadczenie szer(...)
»

Reforma nauki kowalem inn(...)

Z Krzysztofem Guldą, dyrektorem Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szansach przełamania barier pomiędzy nauką i biznesem oraz o możliwościach wspierania innowacyjności rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz. Światowy wzrost gospodarczy w znacznym stopniu opiera się na rozwoju nauki i wprowadzanych innowacjach. Do tego niezbędna jest współpraca nauki i biznesu. Jak Pan ocenia kooperację przedstawicieli świata nauki z przed(...)
»