Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Obszar analizowany a dzia(...)

W praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu występuje pewien dylemat. Organy wydające decyzje, po wyznaczeniu obszaru analizowanego, mogą mieć wątpliwości, czy punkt odniesienia dla planowanej inwestycji może stanowić każda działka zawarta w obszarze analizowanym, czy też możliwe jest dokonywanie wyłączeń. Aby przeanalizować przedmiotową kwestię kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie działki organ ma obowiązek brać pod (...)
»

Forum dla krajobrazu (...)

Tegoroczne Forum Architektury Krajobrazu zorganizowane w dniach 17-19 września przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu miało wyjątkowy charakter. Stanowiło jeden z trzech paneli Międzyuczelnianej Konferencji „Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?”. Forum towarzyszył I Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK). W ramach panelu pierwszego przygotowanego przez Politechnikę Wrocławską, (...)
»