Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W bieżącym numerze miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” kontynuujemy tematykę związaną z UOKiK-iem, którą w dwóch poprzednich wydaniach analizował mecenas Ł. Ciszewski. Tym razem branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która znalazła się pod lupą UOKiK-u, przygląda się Maria Bakalarczyk, główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W dziale „Opinie”, tradycyjnie już, felietony dwojga autorów: dyrektor IGWP – Danuty Jakuty oraz prezesa Aquanetu – Pawła Chudzińskiego. (...)
»

Fotodegradacja w obecnośc(...)

Konwencjonalne metody oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych oparte są zazwyczaj na absorpcji, adsorpcji, spalaniu, kondensacji czy biofiltracji. Często charakteryzują się one wysokimi kosztami (spalanie), ograniczoną wydajnością (kondensacja, biofiltracja) lub prowadzą do wtórnego zanieczyszczenia (absorpcja, adsorpcja). Fotokatalityczne utlenianie, będąc przyjazne środowisku, może wkrótce stać się alternatywnym sposobem unieszkodliwiania lotnych zanieczyszczeń powietrza.(...)
»