Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawowe założenia usta(...)

Założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wytyczającej prawne standardy ochrony krajobrazu, mają nareszcie szansę na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadzający konkretne rozwiązania dotyczące działań w przestrzeni publicznej, po niemal dwóch latach jest bliski uchwalenia. Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20 października 2000 r. określa standardy (...)
»

Trzeci okres rozliczeń(...)

Jakiego rodzaju wątpliwości wzbudzają zapisy pojawiające się w dyrektywie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych? Jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do nowych zasad w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2013-2020? By rozjaśnić i pozwolić zrozumieć przedsiębiorcom aktualne oraz planowane zmiany dotyczące nowych zasad EU ETS, w dniach 16-17 lutego br. w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie skupiające specjalistów(...)
»