Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe przepisy i stare dyl(...)

Wiele przedsiębiorstw wod-kan w ostatnich miesiącach 2016 r. stanęło przed dylematem, jak, nie łamiąc przewidywanych od przyszłego roku nowych przepisów Prawa wodnego, opracować wnioski o zatwierdzenie nowych taryf. Zgodnie z projektem nowej ustawy, trudno było skalkulować poziom nowej opłaty, a jeszcze trudniej, stanowiąc taryfę, alokować związane z nią koszty na odbiorców wody. Te nieprzejrzyste przepisy frustrowały zarządzających przedsiębiorstwami, cieszyły nato(...)
»

Problemy zawilgoceń oraz (...)

Woda jest najważniejszym elementem życia. Jednocześnie jest najczęstszą przyczyną niszczenia budynków usytuowanych zarówno na równinach, jak i w dolinach i górach, a nawet na pustyniach. Podczas powodzi w maju 2010 r. żywioł wodny zniszczył ogromną liczbę obiektów budowlanych usytuowanych w dorzeczach głównych rzek Polski, poprzez zalanie lub podtopienie. Badania stopnia zawilgocenia budynków bezpośrednio po powodzi wykazały, ż(...)
»