Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Listopadowy numer „Przeglądu Komunalnego” łączy się z POLEKO – jedną z największych imprez targowych w Polsce. Miesiąc ten dla branży komunalnej wydaje się być symboliczny (nie tylko za sprawą świąt obchodzonych 1 i 11 listopada), można bowiem pokusić się o stwierdzenie, że rok każdego komunalnika liczy się od listopada do listopada. Nikogo chyba nie zdziwi, że tę edycję Targów zdominuje temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, któr(...)
»

Magazyny energii w służbi(...)

Realizacja ambitnych planów rozwoju elektromobilności w Polsce może być zakłócona przez brak niezbędnej infrastruktury ładowania. Rozwiązaniem tego problemu są magazyny, kumulujące np. energię wytworzoną z OZE. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Energii założeniami, za dwa lata pojazdów elektrycznych w Polsce ma być 80 tys., a do roku 2025 – nawet milion. Będą one wówczas zużywać w sumie ok. 4 TWh energii rocznie. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacy(...)
»