Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wyzwania dla rynku złomu(...)

Pomimo trwającego kryzysu, przetwarzanie i zagospodarowanie złomu, pozostającego w ścisłej korelacji z przemysłem hutniczym, jest kluczowym i nieodzownym elementem gospodarki w naszym kraju. Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem zużycia złomu i szóste w zakresie produkcji stali. Pozycja ta świadczy o dużej roli, jaką odgrywa recykling metali w naszym kraju. Doniesienia z branży Dla firm zajmujących się pr(...)
»

Popraw(io)ne usuwanie drz(...)

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 15 listopada 2008 r., jest tak rozległa, że od tego czasu dysponujemy niemal „nową” ustawą w tym zakresie. Zmianom podległ również rozdział dotyczący prawnej ochrony drzew i krzewów. Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880) była już ośmiokrotnie nowelizowana. Najobszerniejsz(...)
»