Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szach czy mat dla recykli(...)

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już pod koniec ub.r. był mocno odczuwalny w polskich firmach zajmujących się recyklingiem. Załamanie rynku, a przez to nagły spadek cen surowców najbardziej dotknął przedsiębiorstwa związane ze złomem, papierem i tworzywami sztucznymi. Czy bezpodstawne są obawy o przyszłość branży i tym samym wywiązaniem Polski z obowiązków odzysku i recyklingu wobec UE? Czy jest to szach dla systemu selektywnej zbiórki odpad&o(...)
»

Konsultacje społeczne a g(...)

W ramach I tury konsultacji społecznych, które przeprowadzono w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, przygotowano ankietę odnośnie harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych. (...)
»