Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Taryfy za deszcz(...)

Gminy, ponieważ budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej stanowi jedno z ich zadań własnych, nie pobierały wcześniej opłat za wody opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej. Koszty utrzymania tej infrastruktury pokrywane były, i w wielu przypadkach nadal tak jest, z budżetów gmin. To jeden z podstawowych problemów, jaki pojawił się po zmianach regulacji w 2006 r., rozszerzających przedmiot działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (...)
»

Płock drogami stojący(...)

XIV Zjazd Drogowców Miejskich Od 24 do 26 września br. w stolicy Mazowsza życie toczyło się pod znakiem dróg i drogownictwa. Stało się tak za sprawą XIV Zjazdu Drogowców Miejskich, którego gospodarzem był Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Spotkanie patronatem objął Mirosław Milewski, prezydent Płocka. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Wojciech Sozański (przewodniczący), Andrzej Niewczas (z-ca przewodniczącego), Janusz Orłowski (koordynator merytoryczny), A(...)
»