Wpływ mokradeł na klimat miejski

wydany w Przegląd Komunalny – 2016-11
  DRUKUJ

Obecność obiektów mokradłowych wkomponowanych w zieleń miejską może nie tylko podnieść wartość estetyczną krajobrazu i jego stopień waloryzacyjny, ale także, poprzez świadczenie szeregu usług ekosystemowych, służyć w regulowaniu warunków klimatycznych i łagodzeniu ich skutków.


Jakość świadczonych przez ekosystemy mokradłowe usług jest tym większa, im wyższy jest stopień naturalności mokradeł. Usługi te sprowadzają się m.in. do zmniejszania amplitudy temperatury powietrza i wzrostu jego wilgotności, formowania zasobów organicznego węgla, przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz kształtowania zasobów wody czy zapobiegania powodziom.
 

Mokradła są niezbędne
Degradacja środowiska naturalnego mokradeł może przyspieszyć lub intensyfikować p [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus