Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Potrzeba koordynacji dzia(...)

Jak wynika z dokumentów rządowych, intencją ustawodawcy przy konstruowaniu podstawowych zapisów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku biopaliw, a więc Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 26 sierpnia 2006 r. oraz Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw i biopaliw, było przede wszystkim zagwarantowanie trwałych i stabilnych dochodów dla gospodarstw rolnych podejmujących się produkcji biomasy z przeznaczeniem na biokomponenty. Ponad(...)
»

Zieleń – zapomniany wymia(...)

Kształtowanie się wizji terenów zieleni na przestrzeni wieków, ich znaczenia i funkcji, które niejednokrotnie ulegały zmianom, nierzadko determinuje dzisiejsze postrzeganie tego aspektu jako elementu współczesnej urbanistyki. Jednakże już sama próba jednoznacznego zdefiniowania pojęć „zieleń” czy „tereny zieleni” powoduje duże trudności i będzie zależna od systemu klasyfikacji tego typu obszarów. Termin „(...)
»