Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Szansa na racjonalną gosp(...)

Potrzeba budowy samorządowego modelu gospodarki odpadami, opartego na większej roli i zadaniach gmin oraz ich związków w systemie, nadal jest priorytetowym celem działania Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie. Taki jest główny wniosek, który nasuwa się po spotkaniu Zarządu Głównego i członków KIGO w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie k. Kalisza. Dzięki regionalnej gospodarce odpa(...)
»

Dynamika rozwoju budownic(...)

Analizując budownictwo mieszkań komunalnych w 2016 r. na tle rynku mieszkaniowego w kraju, można stwierdzić, że oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła też liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Według wstępnych danych1, w 2016 r. oddano do użytkowania 162 727 mieszkań, tj. o 10,2% więcej w porównaniu z(...)
»