Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Diagnostyka rozkładu pnia(...)

Zły stan zdrowotny drzew miejskich oraz zmiany klimatyczne sprawiają, że przypadki uszkodzeń powodowanych przez drzewa zdarzają się coraz częściej. Jednym ze sposobów szeroko stosowanych w krajach europejskich do oceny statyki drzew jest wizualna metoda oceny drzew – Visual Tree Assessment (VTA).   Metodę rekomenduje International Society of Arboriculture (ISA). Organizacja ta opracowała definicje klas bezpieczeństwa drzewa i weryfikuje je re(...)
»

Siódme niebo(...)

Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat i… Izba ma 20 lat. Jubileusz 20-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jej członkowie oraz zaproszeni goście świętowali 13 września w warszawskim hotelu Radisson Blue Jan III Sobieski. Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której dyrektorka IGWP, Dorota Jakuta, chwaliła jakość wody płynącej w polskich kranach i na dowód, że bez obaw, a wręcz ze smakiem można ją konsumować, zachęcała do spróbowania kran&(...)
»