Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola w gminach(...)

W 2013 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził ogólnokrajowy cykl kontrolny, dotyczący przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrole są kontynuowane. Celem cyklu kontrolnego była ocena wypełniania przez gminy obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Kontrole objęły 10% gmin z poszczególnych (...)
»

Redukcja emisji CO<sub>2<(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Unijne działania dotyczące zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach transportowych podejmowane są niejako z dwóch kierunków. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby wynikające z nich obowiązki ciążące na krajach członkowskich, a dotyczące wysokości tego udziału były zbieżne. Niestety, tak nie jest. Z jednej strony szczyt Unii Europejskiej w marcu 2007 r. przyjmuj(...)
»