Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakaźne odpady medyczne i(...)

Kontynuując temat prawnych warunków gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, należy odnieść się przede wszystkim do zmian dokonanych ostatnio w art. 42 ust. 1a ustawy o odpadach.   Artykuł ten ma obecnie brzmienie: „Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych innymi metodami niż te, które prowadzą do obniżenia zawartości ogólnego węgla organ(...)
»

Bezprecedensowy wyrok NSA(...)

Naczelny Sąd Administracyjny 30 lipca br. wydał orzeczenie, w którym oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 7 listopada 2007 r. w sprawie skargi jednej z firm członkowskich PIGEO Energia-Eco. Wyrok jednoznacznie potwierdza interpretację ww. firmy, że podatek od nieruchomości farmy wiatrowej powinien być naliczany jedynie od części budowlanej urządzenia technicznego, a więc (...)
»