Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pomocna dłoń(...)

Rozmowa z Senatorem RP Adamem Graczyńskim, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Ekologii. Panie Senatorze, czy rzeczywiście każde przedsięwzięcie, mające wpływ na środowisko, musi zostać zaopiniowane przez eksperta? Zdecydowanie tak. Każda inwestycja, która ma wpływ na środowisko naturalne, podlega ocenie eksperta, czy jest zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. Potrzeba tego typu ekspertyz nasili się jeszcze bardziej po naszej akcesji w struktury Unii Eu(...)
»