Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Posprzątajmy sobie w głow(...)

Pisząc słowa piosenki „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej”, Wojciech Młynarski świetnie wskazał kierunek, w którym powinno się podążać. Utwór został podarowany Fundacji Nasza Ziemia podczas rozpoczęcia akcji „Sprzątania świata – Polska” w 1994 r. Piosenka sugeruje nam, że to, czy świat będzie w przyszłości czysty, zależy od tego, co dziś mamy w głowach. Było wiele obaw, pytań i wątpliwości, ale w końcu stało się –(...)
»

Prawo pozyskiwania oświad(...)

Czy miejski zakład wodociągów i kanalizacji ma prawo pozyskiwać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wykorzystywać zawarte w nich dane osobowe do sporządzania umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków? Powszechnie obowiązujące przepisy Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie regulują szczegółowo zasad zawierania umów o dostawę wody i o(...)
»