Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przesłanki ustalania waru(...)

Decyzja o warunkach zabudowy należy niewątpliwie do najczęściej stosowanych narzędzi planowania przestrzennego. Na większości dostępnych w Polsce terenów nie obowiązują plany miejscowe. W takich sytuacjach (wyłączając specustawy) jedynym sposobem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jest uzyskanie od wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy. Jak wskazywano już kilkukrotnie, również na łamach „Przeglądu Komunalnego(...)
»

Drzewa a obieg wody(...)

Znaczenie drzew dla miejskiego klimatu jest nie do przecenienia. Z jednej strony wspomagają one ekosystem miasta w gromadzeniu wody, z drugiej mogą chronić przed jej nadmiarem. Wpływają też na proces retencjonowania i oczyszczania wody w glebie, zmniejszają odpływ powierzchniowy oraz zatrzymują część zanieczyszczeń, które trafiają do rzek. Przewiduje się, że w XXI w. klimat globalny ociepli się o 2°C. Podw(...)
»