Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

Urządzenia wspomagania de(...)

Seminarium - Salon - Recyklingu POLEKO 2005 Pewne części wyeksploatowanego komputera można użyć ponownie. Dlatego przydatne mogą się okazać urządzenia i testery do sprawdzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki którym dokonuje się oceny poszczególnych elementów recyklowanych urządzeń. Urządzenia te to stanowiska do kontroli optycznej i selekcji pakietów elektronicznych oraz do demontażu elementów elektronicznych z płytek druk(...)
»

Nowe możliwości dla gmin?(...)

5 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Utworzenie Funduszu ma na celu wspieranie działań pobudzających rozwój regionalny kraju. Wiąże się to z udzielaniem preferencyjnych kredytów, przeznaczonych na projekty inwestycji komunalnych, realizowanych przez gminy oraz związki gmin. Kredyt (oprocentowany na poziomie 0,5 stopy redyskontowej weksli) zostanie udzielony pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez (...)
»