Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Polska Energiewende(...)

Czy w naszym kraju istnieje szansa na transformację energetyczną, którą można by nazwać polską „Energiewende”? Takim terminem określa się rewolucję, jaka na początku XXI w. dokonała się w gospodarce i energetyce w Niemczech. Jak mogłaby ona wyglądać? Otóż wyobraźmy sobie, że podczas Konferencji Klimatycznej w 2013 r. w Warszawie polski rząd po raz kolejny uświadomił sobie, że – ze swoim wetem klimatycznym – pozostał w Europie zupełnie sam. W kraju natomiast ma jedynie niezbyt chcian(...)
»

Wprowadzanie nasadzeń zas(...)

Problem nasadzeń zastępczych drzew i krzewów jest złożonym tematem, który nawet na gruncie prawa administracyjnego okazuje się niejasny. Dlatego organy administracji powinny w indywidualny sposób podchodzić do tej problematyki i ustalić obiektywne kryteria ich nasadzania. Jednymi z podstawowych dyrektyw, jakimi należy kierować się w każdym przypadku korzystania ze środowiska, jest wynikająca z art. 5 Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, zm(...)
»