Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Ochrona przed skażeniami (...)

Użycie broni biologicznej stanowi zagrożenie nie tylko w momencie ataku, lecz również dużo później, gdy masowa liczba zachorowań przybierze rozmiary epidemii. Skutki jej użycia to skażenie terenu, powietrza, wody, roślin, gleby, żywności, skóry ludzi i zwierząt, a także skażenia wewnętrzne organizmu. Skażenia wewnętrzne organizmu mogą być spowodowane przez wdychanie skażonego powietrza, przenikanie drobn(...)
»

Uran z zasobów krajowych(...)

W obliczu wyczerpywania się zasobów surowców kopalnianych rozwój energetyki jądrowej na świecie wydaje się nieunikniony. Najbardziej atrakcyjne nośniki energii, czyli gaz i ropa naftowa, wyczerpią się przy obecnym tempie wydobycia za 50-60 lat. Zasoby węgla ocenia się na 150-175 lat, a jego spalanie powoduje niekorzystne skutki ekologiczne, wynikające z emisji CO2, SO2, NOx i pyłów. Polska jest jednym z nielicznych (...)
»