Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Stosowanie kory na terena(...)

W ostatnich latach zaczęto używać zmielonej kory do masowego mulczowania-ściółkowania gleb na większych powierzchniach. Warto jednak zaznaczyć, że dokonywanie tego warstwą o znacznej miąższości nie powinno mieć miejsca.   Do połowy ubiegłego wieku podczas obróbki drewna korę postrzegano jako uciążliwy odpad, stanowiący nawet do 20% masy pni drzew. Ten uboczny produkt w tartakach i zakładach przerobu drewna w większości był spalany. W związku(...)
»

Zielone dachy jako narzęd(...)

Rozwiązania te powinny być elementem szerszych strategii adaptacyjnych, obejmujących dokładną analizę lokalnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwego oddziaływania na gminę. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Warto, by w ich ślady poszły kolejne, planując własne działania adaptacyjne. Możliwych narzędzi adaptacji jest wiele. Należą do nich np. moderni(...)
»