Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Projekt edukacji OZE zako(...)

DC Edukacja oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w okresie od marca 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. realizowały projekt „Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jako(...)
»

Kontrowersje wokół wielki(...)

Nie milkną dyskusje na temat rzezi drzew, która objęła niemalże całą Polskę natychmiast po wprowadzeniu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zmiany zostały przyjęte zarówno z entuzjazmem części społeczeństwa, jak i z oburzeniem wielu mieszkańców. Przepisy regulujące wycinkę drzew zmieniają się w ostatnim czasie z dużą szybkością. Czy niosą one tylko zagrożenia? Czy może nowe przepisy mają jakieś zalety i jaka moż(...)
»