Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Występowanie gołębia grz(...)

Ptaki występujące w Polsce podlegają różnorakim formom ochrony. Tymczasem w dużej części zakładają one gniazda na drzewach, a ich siedliskami są zadrzewienia występujące również na obszarach zurbanizowanych. Duża część ptaków objęta jest ochroną gatunkową wprowadzoną na podstawie art. 49 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614), inne natomiast nie korzystają z takiej ochrony. Oddziaływanie na nie jako na gatunki łowne reglamentowan(...)
»

Kalendarz wydarzeń(...)

9-11.05.2011, Poznań IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61 655 81 23, szkolenia@abrys.pl, www.abrys.pl   10-12.05.2011, Lublin Konferencja „Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony ś(...)
»