Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Lokalny kapitał społeczny(...)

Rozwój społeczności lokalnych zależy nie tylko od ich zasobów finansowych, lecz także od gotowości do współpracy i wzajemnego zaufania obywateli, akceptujących wspólne normy społeczne. Poziom aktywności społecznej, relacje panujące miedzy ludźmi, a także sposoby radzenia sobie z problemami wyznaczają kategorię określaną mianem kapitału społecznego danej zbiorowości. Badania dowodzą, że istnieje ścisły związek pomiędzy kapitałem społecznym a dynamiką rozwoju ekonomicznego.(...)
»

Laureaci IV edycji Konkur(...)

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” jest obecnie najbardziej prestiżowym w dziedzinie ekologii, a jego ideą jest promocja działań podejmowanych w celu ochrony środowiska. 18 stycznia br. na uroczystości związanej z rozstrzygnięciem VI edycji Konkursu nagrodzono 430 podmiotów w sześciu kategoriach. Gmina i powiat przyjazne środowisku W grupie gmin zamieszkanych przez mniej niż 30 tys. osób tytuł otrzymały UM w Borku Wlkp. za modernizację i ro(...)
»