Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System obiegu dokumentów(...)

Na pewnym etapie rozwoju każdej organizacji następuje moment, gdy ilość spraw zaczyna przekraczać punkt krytyczny i staje się przeszkodą w jej dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Wydłuża się czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji niezbędnych do przetworzenia dokumentu, rośnie czas obsługi poszczególnych spraw, wzrasta niezadowolenie klientów i utrudniona jest realizacja funkcji kontrolnych. W takim momencie warto wdrożyć system, który skutecznie rozwiąże te problemy. Nie(...)
»

Wojewódzkie fundusze w rę(...)

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przejęte przez władzę państwową. Samorządowe jednostki będą pełnić funkcję oddziałów terenowych państwowej centrali? Zmian ustawowych jest na pozór niewiele. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą Sejm uchwalił 23 marca br., zmienia jednak całkowicie dotychczasowy system funkcjonowania funduszy ochrony środowiska. Wprowadzony został nowy sposób powoływania członków rad nadzorczych fundus(...)
»