Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szanse rolnictwa ekologic(...)

„Rolnictwo ekologiczne w poszerzonej Unii Europejskiej jako możliwość rozwoju obszarów wiejskich” to tytuł międzynarodowego seminarium, które odbyło się na początku marca w Warszawie. Pojawili się na nim przedstawiciele rządów, działacze ekologiczni i społeczni a także rolnicy, którzy stosują naturalne metody gospodarowania. Ze strony Polski przybyło znacznie więcej uczestników, niż przewidzieli organizatorzy. Jak widać, rozwój rolnictwa ekologicznego budzi duże zainteresowanie w nas(...)
»

Architektura naprawdę zie(...)

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przyjmuje dziś różne oblicza, dotyczy obiektów i terenów o odmiennej skali. Do kategorii tej zaliczyć należy również budynki określane mianem „zielonej architektury”, będące wyzwaniem dla projektantów. Potrzeba kształtowania środowiska miejskiego w zgodzie z przyrodą, w tym środowiska mieszkaniowego, to jeden z charakterystycznych dla XX w. kierunków postępowania. Wiek XXI zdaje się jeszcze bardziej zmierzać w tym kierunku. Obie(...)
»