Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Projekt wykorzystania wód geotermalnych w Kole Na terenie powiatu kolskiego woj. wielkopolskie zlokalizowane zostały warstwy wód geotermalnych, pochodzące z ery mezozoicznej - okresu jury i kredy („Atlas zasobów energii geotermalnej" prof. W. Górecki). Lokalizacja tych wód została poprzedzona wykonaniem szeregu odwiertów badawczych. Przypuszczenia związane z ich występowaniem potwierdziły się. Wody te zalegają na głębokości 2200-2500 m, we wnętrzu (...)
»

Biegli z zakresu ochrony (...)

Niektóre postępowania administracyjne z zakresu ochrony środowiska wymagają specjalistycznej wiedzy przyrodniczo-technicznej, której nie zawsze można wymagać od zatrudnionego w organie administracji pracownika. Może to dotyczyć m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko, pozwolenia zintegrowanego czy nawet decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymagan(...)
»