Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Oczyszczalnia na miarę potrzeb Z powodu lawinowo wzrastającej liczby ludności w podpoznańskiej gm. Rokietnica koniecznością stała się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo, która nie radziła sobie z ładunkiem zanieczyszczeń dopływających z terenu gminy. Nowa oczyszczalnia, która ma zaspokoić potrzeby gminy na kolejnych 15-20 lat, kosztować będzie ponad 12,1 mln zł brutto. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rokietnicy otrzymało na rea(...)
»

Za jaki okres decyzja opł(...)

Hasło „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na początku maja 2014 r. występuje w bazie orzeczeń sądów administracyjnych już w ponad 600 wyrokach i postanowieniach. Obrazuje to skalę problemów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących tzw. rewolucji śmieciowej. Jednym z nich jest kwestia tego, czy decyzja wydawana na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1, w której wójt, burmistrz, prezydent określ(...)
»