Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(Eko)system opłat za wodę(...)

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, podmioty pobierające wodę oraz odprowadzające ścieki do wód lub do ziemi zobligowane są do ponoszenia opłat. 31 lipca mija termin wnoszenia należności za pierwsze półrocze br. Opłaty za korzystanie ze środowiska są podstawowymi środkami finansowo-prawnymi ochrony środowiska w Polsce. Zasady ich ustalania i rozliczania zostały określone w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi(...)
»

Strzępiarki do złomu samo(...)

Nazwa firmy Centrozłom Wrocław CMC Poland Os-Stal (...)
»