Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe zasady, nowe koszty?(...)

Wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Środowiska standardów selektywnej zbiórki ma zwiększyć poziom recyklingu. Jednak czy nowe zasady – bez połączenia ich z należytą edukacją oraz rewizją funkcjonowania, w tym odpowiedzialności i efektywności istniejących instalacji sortujących, do których trafiają odpady – przyniosą założone efekty? Według danych z 2015 r., w Polsce poziom recyklingu wyniósł ok. 26%. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską, (...)
»

Ogłoszenia internetowe w (...)

Andrzej Tomana Strach pomyśleć, co może wyniknąć z próby elektronizacji polskiego systemu zamówień publicznych. Wydaje się, że przynajmniej pomysły i zapisy powinny być poddane szerszej dyskusji w gronie fachowców łączących wiedzę i praktykę ze znajomością informatyki użytkowej, na przykład z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w stronę elektronizacji jest faktem, który należy ocenić pozytywnie. Tema(...)
»