Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomiczne skutki projek(...)

Zmieniona w lipcu 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), wprowadzająca nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, najprawdopodobniej doczeka się kolejnej nowelizacji. Zmiany te mają nastąpić jeszcze zanim nowy system na dobre rozpocznie swoje działanie. Nowelizacja ma być odpowiedzią na zastrzeżenia gmin dotyczące m.in. kontrowersyjnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiele podnoszonych przez samo(...)
»

Propozycja nowego wsparci(...)

Termin, w którym parlamentarzyści winni wdrożyć do naszego systemu prawnego dyrektywę 2009/28/WE, minął już ponad 1000 dni temu. Od prawie trzech lat jesteśmy świadkami powolnej agonii branży, która zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych. Czy przedstawiona 17 września 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wizja mechanizmów wsparcia dla producentów, mająca znaleźć się w projekcie przyszłej ustawy, uspokoiła branżę? Śmiem wątpić. Załamanie się systemu wsparcia opa(...)
»