Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niedoskonałości do elimin(...)

List do redakcji We wrześniowym wydaniu dodatku „Wodociągi - Kanalizacja” ukazał się artykuł autorstwa T. Zubera i M. Wielunieckiego („Problemy wdrażania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…”). Autorzy przedstawili kilka uwag dotyczących dotychczasowego funkcjonowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W nawi(...)
»

Trzymamy za słowo!(...)

Rada Ministrów (RM) przyjęła wariant wywłaszczeniowy założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaskoczenie? Raczej rozczarowanie, że zwyciężyły doraźne cele polityczne. Przegrała branża (przedsiębiorcy), przegrał na dłuższą metę konsument (będzie drożej i nie lepiej). Ale też branża in gremio niespecjalnie się starała, by zapobiec rozwiązaniom „antykułackim”. Na tym tle nasz Związek „od zawsze” konsekwentnie i bez pol(...)
»